PRIMARIA COMUNEI CIUPERCENII NOI

Judetul Dolj

BUGET

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

» HCL Nr. 19/2007 Privind aprobarea conturilor anuale de executie - a bugetului local
» HCL Nr. 10/2007 Privind aprobarea bugetului de veniuri si cheltuieli - pentru anul 2007
» HCL Nr. 13/2007 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli - pentru anul 2007
» HCL Nr. 21/2007 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli - pentru anul 2007
» Aprobarea bugetului local - pe anul 2008
» Aprobarea cheltuirii fondului de rulment -
» Rectificarea bugetului local - pe anul 2008
» Rectificarea bugetului local - pe anul 2008
» Rectificarea bugetului local - pe anul 2008
» Raport - Venituri si Cheltuieli
» Anexa 8 - Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap
» Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
» Anexa 20b - Situatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare
» Anexa 40b - Situatia activelor si datoriior institutiior publice din administratia locala
» Bilant - 30.09.2014
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - 30.09.2014
» Contul de executie al institutiilor publice - finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - Cheltuieli - 30.09.2014
» Contul de executie al bugetului local - Sectiunea de dezvoltare
» Detalierea cheltuielor - Sectiunea de dezvoltare
» Contul de executie al bugetului local - Sectiunea de functionare
» Detalierea cheltuieliloor - Sectiunea de functionare
» Cont de rezultat patrimonial - 30.09.2014
» Bugetul local pe anul 2014 - Sectiunea de Dezvoltare
» Situatia Fluxurilor de trezorerie - 30.09.2014
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 30.09.2014
» Bugetul local pe anul 2014 - Sectiunea de functionare
» Plati restante 1 - 30.09.2014
» Plati restante 2 - 30.09.2014
» Bugetul localpe anul 2014 si estimari pentru nii 2015-2017 -
» Venituri -
» Contul de executie al institutiilor publice - finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - Venituri - 30.09.2014
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - Sectiunea de dezvoltare
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - Sectiunea de functionare
» Contul de executie al institutiilor publice - venituri - sectiunea de dezvoltare
» Contul de executie al institutiilor publice - Venituri - Sectiunea de functionare
» Buget general al unitatii administrativ-teritoriale - pe anul 2014 - 1
» Buget general al unitatii administrativ-teritoriale - pe anul 2014 - 2
» Bilant - 31.12.2014
» Bugetul local pe anul 2015 - Sectiunea Dezvoltare
» Bugetul local pe anul 2015 - Sectiunea Functionare
» Buget local pe anul 2015 - si estimari pe anii 2016 - 2018
» Buget local pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019 -
» Bilant - 31.03.2016
» Bilant - 31.12.2015
» Venituri - 2018